Welcome To Season 6 - Vanilla

-Аурите са премахнати
-Lessons (Perks) са премахнати
-/warp kendungeon2 е премахнат
-Item Аурите са премахнати
-MCMMO е премахнат
-MCMMO кредитите са премахнати
-Нивото на сила, изписана отдясно е премахнато
-Поправен е бъга с /logout
-Arrow Trail-овете са премахнати
-Skill Tree системата е напълно преработена (виж по-надолу)
-Вече нямате Mana Regeneration (възстановявате мана само от отвари и магии от /spellbook вече)
-Deep Secret съществува, но се взима доста по-различно
-Spawner Shop-а е премахнат
-Вече можете да купувате Iron Golem Spawner от /levelshop
-Omnigod Rank-а вече има Gamemode 1 (holy shit)
-/contact TheAshes се вече взима веднагически отново от /tale Lair
-Rank-овете вече не се бъгват и не ви изчезват случайно
 
Vote Rework
-Вече не ви дава MCMMO кредити
-При 225 Votes ви дава любимият ви контакт.
-При 175 Votes ви дава 300 > 1,200 Prestige
-При 125 Votes ви дава $50,000 > $100,000
-При 50 Votes ви дава 100 > 500 Prestige
-При 5 Votes ви дава 5 > 7 Fact Crate Keys
 
///KitPvP Master Rework\\

Девизийте са преработени:
-Unranked <-- От тук започвате
-Coal (100 XP)
-Iron (200 XP)
-Gold (350 XP)
-Platinum (550 XP)
-Diamond (800 XP)
-Emerald (1100 XP)
-Master (1500 XP)
-GrandMaster (2000 XP)
-Challenger (2500 XP)
-GrandChallenger (3250 XP)
-Champion (4000 XP)

Когато достигнете Challenger, получавате Challenger нагръдник с вашето име на него.
Когато достигнете Champion, получавате ексклузивен контакт.

Kit Changes:
-Kitsune, Jedai: Премахнати
-Samurai: 
*Вече няма Kangaroo умението
*Вече не дава bonus True Damage при Upgrade
KitPvP Map:
-Махнат е изхода отзад за PvP зоната
-Премахнати са тайните сандъци с OP предмети
-Fact Crate-а вече дава Hint към наградата с ваучер за 10 лева
 
-Следните факти от Fact Crate са променени:
*Staff Fact #2, #4, #8
*Secret Fact #6 
*Super Secret Fact #1, #3, #5
*Deep Secret Fact #1, #3, #4
*The Final Fact
*Deep Secret Fact #6, #7, #8 са премахнати

-/code TomcraftOfSilence е премахнат. Да ви видим ся.
-The Final Fact кода е сменен.
-Някои Auto Broadcast съобщения са преправени и премахнати
-Scroll-овете са премахнати напълно.
-Fly Speed-а ви е увеличен с 11,9 > 13,0 блока в секунда
 
//SKILL TREE REWORK\
Следното нещо, което сега ще видите, е преработената Skill Tree система и какви бонуси ще дава всяко умение:
ЦЕЛ: Да се предостави баланс на всичките безполезни оръжия след премахването на MCMMO и стабилизирането на KitPvP.

1. Swordmaster Cost: 20 Skillpoints
Info: +5% Sword Damage
2. Master Ranger Cost: 20 Skillpoints
Info: +30% Bow Damage
3. Axemaster Cost: 20 Skillpoints
Info: +12% Axe Damage
4. Battle Mage Cost: 20 Skillpoints
Info: +15% Staff Damage
5. Intelligence Cost: 30 Skillpoints
Info: Отключват ти се Advanced магиите от /spellbook
6. Endurance Cost: 20 Skillpoints
Info: +4 Max Health (2 :hearts:)
7. Wisdom Cost: 30 Skillpoints
Info: +10 Max Mana (20 Total)
8. Acceleration Cost: 10 Skillpoints
Info: +25% Fly Speed
9. Velocity Cost: 10 Skillpoints
Info: +10% Movement Speed
Това е като цяло системата. 5 пъти по-проста от сегашната и доста по-приемлива за всички играчи.
 
-/warp leaves2,xp,food,outfit,kendungeon2 са премахнати
Reminder: Вече има 63 Warp-а в Сезон 6
-Token Crate-а е премахнат
-Orb-овете са премахнати
-Outfit-овете са премахнати
-Добавено е в Scoreboard-а да ви изписва Нивото на Активност и Колко пъти сте глаували
 
-/warp DemonBoss е премахнат
-/warp Dropparty е премахнат
-/warp Freerank е премахнат (Alias: /warp rank)
-Staff Зоната е премахната против къртици
-Trails и Wings екстрите са премахнати
-Добавена е алтернативна команда за /warp event (/warp grab, не се вижда от warp листа)
-Всички рангове вече имат +1 Pv повече
 
///God Tier Items:\\
-Onyx Phoenix Blade of Jeranis
*Sharpness: X > VIII (17,5 > 15 Total Damage)
*Smite: XIV > XII (28 > 24 Bonus Undread Damage)
*Bane of Arthropods: XII > X (24 > 20 Bonus Spider Damage)
*Fire Aspect: VI > IV (24 > 16 Seconds Fire Duration)
*Looting: VI > V
*Void Fire: IV > III (4 > 3 Bonus Fire Damage)
*Critical Strike: IV > III (4 > 3 Bonus Critical Damage)
*Fear: Премахнат
*Luck: Премахнат
*Вече няма Flame Particle Effect
*Цена: Fragment + 12 God Tokens > Fragment + 12 Mystic Tokens
*Вече е Mystic Tier Item
-Ultra Omniaxe of Massive Massacre
*Silk Touch: Премахнат
*Thorns: Премахнат
*Thundering Blow: Премахнат
Цена: Fragment + 12 God Tokens > Level 100 Proof + 10 God Tokens
-Technomancer's Staff
*Sharpness: XIV > XII (18,5 > 16 Total Damage)
*Thorns: Премахнат
-Avatar of The Dread Kind
*Не съществува в Сезон 6
-Sean Synthetica
*Не съществува в Сезон 6
-Orb of Destiny
*Не съществува в Сезон 6
-Santa's Defender
*Няма да съществува в Сезон 6

В момента има само 2 God Tier Предмета: Ultra Omniaxe и Technomancer Staff. 
В бъдеще ще се добави и God Tier Лък, който ще се взима от /contact SSRF.
Възможно е да се добави и God Tier Каска/Ботуши, но тази идея е успорваща.
 
Other Changes:
-По-лесно се вдига Level (13,000 XP за Level 100, преди беше 17,500)
-God Tier предметите вече изискват Level 100 Proof книгата
-Level 100 Proof Cost Reduced: $1,000,000 > $250,000

-Всички рангове разполагат с още един брой /pv:
Member: /pv 2 > 3
VIP, Beta, PvPMaster: /pv 3 > 4
Legend: /pv 4 > 5
Wargod, Youtuber: /pv 5 > 6
Omnigod: /pv 6 > 8 (+1 Extra, защото е Donator Rank)
Youtuber+: /pv 7 > 9 (+1 Extra, защото е Престижен Rank)
Chat Helper: /pv 6 > 7
Cheat Buster: /pv 7 > 8
Admin: /pv 99,999 > 999,999 (+899,999 Extra, защото му трябва да връща изгубените ви предмети)

- "+%" е вече актуален евент

-Талантите Softfall и Flash са възвърнати
*Softfall ще се взима от /warp levelshop
*Flash ще се взима от /contact mazumi (Omnigod го имат free)
Flash buff: След драстичната скорост получаваш Speed I > II за 20 секунди.

-Талантите Abilitymaster, Skillmaster, Bladewaltz, Redemption и Mastered са премахнати
-/contact Hellgate бе отказан
-/contact Mazumi бе възвърнат
 
Lucky Shop Update
VIP Rank: 10 Lucky Tickets > 8 Lucky Tickets
Legend Rank: 12 Lucky Tickets > VIP Rank + 2 Lucky Tickets
NEW* Unmute Talon: 10 Lucky Tickets
NEW* x50 Prestige Points: 1 Lucky Ticket
NEW* Omni Crate Key: 5 Lucky Tickets
The Unbreakable One: Премахнат

Donator Shop Update
Reminder: Получавате по 1 Donator Token на всеки 20 стотинки, дадени за екстра или услуга в сървъра. (Примерно купихте си Omnigod Rank за 15 лева, следователно ще получите 75 Donator Tokens)
Fly Command: 25 > 20 Donator Tokens
NEW* x10 Prestige Points: 5 Donator Tokens
NEW* Lucky Ticket: 20 Donator Tokens
NEW* Unmute Talon: 50 Donator Tokens
NEW* VIP Rank: 75 Donator Tokens
NEW* Custom Title Talon: 125 Donator Tokens

-Deep Secret ще съществува
*Наградите са преработени
*Кодовете са променени
*Дисковете се намират другаде
*Вече ви трябва 3 диска, не 4
*Дава God Tier Staff
-Ваучера за награда 10 лева на KitPvP си остава с бонус Hint-ове за намиране
-TNTRun Return
*Както по реда си е
*Картата си е същата
*Вече можете да си видите статистиките (Колко победи, загуби и др.)
*В тестов период е (Трябва да се тества с играчи)
-Painball Return
*Картата си е същата (de_dust2)
*Ако има лаг, ще се премахне тази мини игра
-Deep Secret вече има и код за разгъдаване с награда 10 Лева и 16 Omnikeys
-/contact Beta вече има нови "стари" предмети, които ги няма вече
-KitPvP арената вече няма fps lag, както и сандъци с OP предмети
-Премахнати са Portal ключовете от тайните сандъци из spawn
-Някой тайни сандъци из Spawn вече имат книги с подсказки за тайни места
-Супер златни ябълки се взимат вече по-рядко от какви ли не сандъци
-Цената за Sell на Супер Златна ябълка е намалена $250 > $150
-Старите играчи вече получават колекция от Server Release Мечове (Например ако сте от Сезон 2, ще вземете мечовете и от останалите сезони)

ITEM CHANGES
-Crossbow of Nevelia Power Level Nerf: IX > VII

-Enchanted Fairy Blade:
*Sharpness Nerf: VIII > VII
*Smite Buff: VII > VIII
*Bane of Arthropods Buff: VII > VIII
*Fire Aspect Buff: IV > V
*Luck Buff: II > III

NEW GOD TIER ITEMS:
-Secret Staff (от Deep Secret)
-Whispers of The Afterlife (Лък от /tale LastGateway)
-Shape-Shifting Rainbow Wings (Нагръдник от /contact SSRF)
-Secret Sword (от /contact Mazumi)

MYSTIC ITEM CHANGES
-Blinding Light of Destiny
*Smite Buff: X > XV (20 > 30 Bonus Undead Damage)
-Hope of Xaeonia
*Не Съществува
-Respite and Mercy
*Не Съществува
-The Forgotten Scythe
*Не Съществува

-NEW MYSTIC ITEM: Magnum Slayer
*Жезел, който бие бонус щета към гигнати.
 
-/warp end има вече мега плоска земя за играчите
-Fix-нати са множество бъгове
-Skilltree
*Axemaster buff: 12% > 13% bonus damage
*Master Ranger buff: 30% > 33% bonus damage
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg