Таланти

Талантите представляват boost-ове или магий, които се печелят трудно и по-често при контакти. Талантите граничят от такива, които ти увеличават скоростта на ходене и до такива, които ти дават vanish или 2 реда допълнителни сърца.

Има 2 вида таланти:
Активни: Те се активирват след употреба на команда.
Пасивни: Те са перманентни и ти увеличават силата на определени статове. 

Команди:
За да активирате талант: /talent (името на таланта)
За да си премахнете всички текущи пасивни таланти: /cleartalents
За да видите всички Активни таланти в сървъра: /at
За да видите всички Пасивни таланти в сървъра: /pt

------------------------------------------------------------------------------

Активни Таланти

1. Onimode

Talent Tier: Mystic
Описание: Използваш силата на мистичната ръкавица на демоните, за да те направят могъщ като тях за 2 минути.
Ефект: Следните ефекти от типът на отвари са приложени върху теб:
+80% Speed (Level 4) за 120 секунди;
+390% Strength (Level 3) за 120 секунди;
+80% Haste (Level 4) за 120 секунди;
+40% Resistance (Level 2) за 120 секунди;
+40 Health (20 ♥) (от Absorption ефекта) (Level 10) за 120 секунди;
+Regeneration (Level 5) за 120 секунди;
Cooldown: 360 секунди
Място за взимане: /contact Xaeonia
Трудност за взимане: Трудно
Изисквания: 
-Oni Gauntlet (x1) 
-Oni Essence (x24)
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Допълнителна Информация: 
-Един от най-добрите таланти в Сървъра за PvP. Дават ти се абсолютно всички нужни ефекти за битка.
-Не може да се ползва в KitPvP.

2. Shinobi

Talent Tier: Unique
Описание: Създаваш масивен пушек, с който заслепява играчите около теб.
Ефект: Прибавяш слепота на всички играчи около теб с 5 блока за 6 секунди.
Cooldown: 60 секунди
Място за взимане: /contact Ken, /warp Talents
Трудност за взимане: Нормално
Изисквания: 
-Ken Token (x60)
-Blinding Dust (x26)
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Допълнителна Информация: Добър талант за объркане на опонените ти.

3. Spectre

Talent Tier: Relic
Описание: Vanish-ваш се за 5 секунди, което не позволява на играчите в сървъра да те виждат.
Ефект: /vanish за 5 секунди.
Cooldown: 120 секунди
Място за взимане: /contact TheOracles
Трудност за взимане: Нормално
Изисквания: 
-Token of Prediction (x32)
-Spectral Bone (x35)
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Допълнителна Информация: 
-Един от най-добрите таланти за отстъпление.
-Когато ефекта е активен и се relog-неш в сървъра, vanish-ът се премахва.
-Прашинките от твоят спринт не се виждат.
-Този Vanish все още те прави смъртен към играчи и mob-ове.

4. Fire Orbs

Talent Tier: Rare
Описание: Призоваваш Огнени Топки, които могат да бъдат изстреляни в определена посока.
Ефект: Призоваваш 4 Огнени топки, позиционирани на всеки твой ъгъл. Можеш да ги изстреляш като ги удариш.
Cooldown: 60 секунди
Място за взимане: /contact theashes
Трудност за взимане: Нормално
Изисквания: 
-Ashes Token (x25)
-Fire Charge (x64)
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Допълнителна Информация: 
-Всяка Огнена топка набива по 6 щета (3 ♥).
-Често употребяван в KitPvP.
-Всички могат да контролирват Orb-овете, призовани от тебе.

5. Greed

Talent Tier: Legendary
Описание: Получаваш определен брой Пари, зависи колко е голям късмета ти.
Ефект: Взимаш между $10 и $1000.
Cooldown: 480 секунди
Място за взимане: /warp luckyshop, /warp talents
Трудност за взимане: Нормално
Изисквания: 
-Lucky Ticket (x5)
Най-много употребяван: за бизнес
Допълнителна Информация: Няма

6. Artillery

Talent Tier: Artifact
Описание: Обаждаш се на Бандитите за да започват да изстрелват динамити около теб през 0,5 секунди, създавайки поражения и щети.
Ефект: Изстрелват се общо 10 динамита около 5 секунди, като всеки се призовава през 90 градуса.
Cooldown: 180 секунди
Място за взимане:  /warp talents
Трудност за взимане: Нормално
Изисквания: 
-Bandit Token (x64)
-Ultra TNT Fragment (x12)
Най-много употребяван: в миньорство
Допълнителна Информация: Динамитите могат да те наранят.

7. Heal

Talent Tier: Rare
Описание: Веднагически възстанови средна порция от твоят живот и си прибави Regeneration II за 10 секунди.
Ефект: Следните ефекти от типът на отвари са приложени върху теб:
+8(4♥) Instant Health (Level 2)
+Regeneration (Level 2) за 10 секунди;
Cooldown: 60 секунди
Начин за взимане: Като се регистрирате
Трудност за взимане: Няма такава
Изисквания: Няма такива
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Допълнителна Информация: Възстановяваш общо 18(9♥) живот с Regeneration ефекта.

8. Flash

Talent Tier: Unique
Описание: Нарушаваш физическите закони като се предвижваш светкавично бързо за секунда.
Ефект: Следните ефекти от типът на отвари са приложени върху теб:
+400% Speed за 1 секунда
Cooldown: 45 секунди
Място за взимане: ???
Трудност за взимане: ???
Изисквания: ???
Най-много употребяван: в бой или пътуване
Допълнителна Информация: Не е препоръчително да скачаш докато ти е активен таланта, защото така драстично си намаляваш скоростта на ефекта.

9. Ragnarok

Talent Tier: Relic
Описание: Духовните Викинги ти превърщат нервите във физическа сила за кратко време, което ти позволява със замах на острието си да разделиш опонентите си на две.
Ефект: Следните ефекти от типът на отвари са приложени върху теб:
+520% Strength (Level 4) за 5 секунди.
Cooldown: 180 секунди
Място за взимане: /contact Skyrim
Трудност за взимане: Трудно
Изисквания: ???
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Допълнителна Информация: 
-Отличен талант за екзекутиране на опонентите си след счупването им на бронята.
-Не може да се ползва в KitPvP.

10. Aegis

Talent Tier: Mystic
Описание: Призоваваш Фейте от Рая да те защитят с техният аегис, като те правят безсмъртен за известно време.
Ефект: Следните ефекти от типът на отвари са приложени върху теб:
+100% Resistance (Level 5) за 9 секунди;
Cooldown: 210 секунди
Място за взимане: /contact SSRF
Трудност за взимане: Трудно
Изисквания: 
-Fairy Fire (x4)
Най-много употребяван: във всякакви ситуаций
Допълнителна Информация: Няма

11. Scary (Seasonal)

Talent Tier: Common
Описание: Призоваваш Едноока риба пред лицата на всички играчи около теб, карайки ги да се плашят.
Ефект: Показваш на всички играчи на 15 блока разстояние Едноока бяла риба пред лицата им.
Cooldown: 30 секунди
Място за взимане: /warp halloween
Трудност за взимане: Лесно
Изисквания: 
-Candy (x64)
-Spooky Bone (x25)
Най-много употребяван: за Troll
Допълнителна Информация: Няма

------------------------------------------------------------------------------

Пасивни Таланти

1. Wings of Speed

Talent Tier: Mystic
Описание: Перманенто ти се увеличава скоростта на ходене и на летене.
Ефект: Увеличава ти се скоростта на:
-Ходене с +15%
-Летене с +25%
Начин за взимане: /contact SSRF
Трудност за взимане: Трудно
Изисквания:
-Fairy Fire (x4)
Допълнителна Информация: Скоротите от таланта се стаква с предмети и ефекти от отвари.

2. Soft Fall

Talent Tier: Rare
Описание: Получаваш имунитет към щета от падане.
Ефект: +100% Fall Damage Resistance.
Начин за взимане: /warp talents
Трудност за взимане: Нормално
Изисквания:
-Ninja Fragment (x24)
Допълнителна Информация: Няма

3. Skill Master

4. Ability Master

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg