Нови Енчантове

Тука можете да прочетете информация за всеки нов енчант в сървъра. Те са над 50 и са много по-уникални и по-мощни от обикновените, но се взимат по-трудно. Такива енчанти можете да ги намерите почти навсякъде из света или може и да ви се падне от Enchanting Table докато си омагьосвате предметите.
Също така са написани и в сървъра и можете да ги четете от там с командата /info newenchants

------------------------------------------------------------------------------

1. Lifesteal

Описание: Всеки нанесен удар от тебе възстановява малка порция от кръвта ти.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 1
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1,8%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Възстановява 1 (+1/Level) живот + 5% от нанесената щета
Допълнителна Информация: Един от най-добрите енчантове в Сървъра за PvP. Ако успешно и постепенно си приземяваш ударите върху противника си, шансовете му да те убие са намалени драстично.
Видеоклип: Скоро

2. Headless

Описание: Когато убиете играч, животно или чудовище, глава му ще падне от него.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 1
Шанс да се падне от Enchanting Table: 4%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Няма
Допълнителна Информация: Често се използва за колекционирване и декориране главите на Играчите.
Видеоклип: Скоро

3. Autorepair

Описание: Прави определения предмет страшно-бързо да се поправя само, правейки го почти невъзможнен да се счупи.
Предмети: Всички
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0,21%
Най-много употребяван: във Всякакви ситуации
Формула на ефекта: Възстановява 24 (+24/Level) точки издържливост на всяка секунда.
Допълнителна Информация: Предмета се възстановява x2 пъти повече когато ходите, или когато сте клекнали (ефектите не се стакват).
Видеоклип: Скоро

4. Bleed

Описание: Всеки нанесен удар от тебе има шанс да накара противника да кърви, изгубвайки малко живот през всяка секунда.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2,88%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 10% (+10%/Level) Шанс. Противника кърви за 5 (+5/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Набива по 1,5 щета (три/четверти от сърце) на всяка секунда. Енчанта е съвместим с пасива на таланта ,,Swords'' от McMMO и се стакват.
Видеоклип: Скоро

5. Blind

Описание: Всеки нанесен удар от тебе заслепява противника за няколко секунди.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1,86%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Заслепява за 1 (+1/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Отличен енчант за объркване на опонента, карайки го да се паникьоса.
Видеоклип: Скоро

6. Shockwave

Описание: Ударите ти през време издигва противниците на високо заедно с кубчетата под тях.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0,56%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Издигва противниците с 4 (+4/Level) блока нагоре. Cooldown: 8 секунди.
Допълнителна Информация: Не вдига кубчетата на публично защитени места.
Видеоклип: Скоро

7. Gooey

Описание: Ударите ти knockup-ва противника с няколко кубчета нагоре.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2,25%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Изстрелва противника с 2 (+2/Level) кубчета нагоре.
Допълнителна Информация: Енчанта не е съвместим с Knockback (отблъскване).
Видеоклип: Скоро

8. Ice Aspect

Описание: Всеки нанесен удар от тебе забавя скоростта при ходене на противника
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1,38%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Прибавя Slowness 1 (+1/Level) за 0,75 (+0,75/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Отличен енчант срещу бегълци. Съвместим е с Fire Aspect (огнен аспект).
Видеоклип: Скоро

9. Poison

Описание: Всеки нанесен удар от тебе натравя противника.
Предмети: Оръжия и Лък
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1,95%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Прибавя Poison 2 (+1/Level) за 2 (+2/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Отличен енчант след като сте започнали битка срещу някой, карай ки го по-бързо да му изчезва кръвта.
Видеоклип: Скоро

10. Wither

Описание: Всеки нанесен удар от тебе добавя Wither на противника.
Предмети: Оръжия и Лък
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1,95%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Прибавя Wither 1 (+1/Level) за 3 (+3/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Перфектен енчант за довършване на противници без броня, останали на малко кръв от меча ви с Острота 5.
Видеоклип: Скоро

11. Block

Описание: Блоковете ти с меч те защитават повече.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1,88%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Първия ти блок намалява 20% (+20%/Level) от понесената щета. Cooldown: 15 секунди
Допълнителна Информация: Труден за употреба, но може да ти спаси живота, зависи кога трябва да го използваш. Обикновенния блок без този енчант блокирва 50% от понесената щета и не се стакват заедно. Примерно ако си с Block II ти ще понесеш (40 : (100:50)) + 50 = 40 : 2 + 50 = 20 + 50 = 70% по-малко щета.
Видеоклип: Скоро

12. Thundering Blow

Описание: Всеки нанесен удар от тебе има шанс да пусне гръмотевица на противника, набивайки бонус щета.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0,4%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 2% (+2%/Level) 
Допълнителна Информация: Гръмотевиците набиват по 4 щета (2 сърца).
Видеоклип: Скоро

13. True Damage

Описание: Внасяш допълнителна щета, която игнорирва всякакви защити без Resistance.
Предмети: Оръжия
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 1 (+0.5/Level)
Допълнителна Информация: Перфектният енчант срещу яко бронирани противници. Тази допълнителна щета не се внася към бронята му, само към живота.
Видеоклип: Скоро

14. Luck

Описание: Увеличават ти се всички статистики с по малко.
Предмети: Всички
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0.2%
Най-много употребяван: във всякакви ситуации
Формула на ефекта: 0.2%-1% (+0.2%-1%/Level)
Допълнителна Информация: Изцяло ти се увеличава Strength с 1%, Critical Strike Damage с 0.6%, Haste с 0.4% и Resistance с 0.2% на всеки Level. Може да се достигне с максимум до Luck 10, стакнато с други предмети. Също така ти се увеличават шансовете на всички предмети, способни да се вземат с 0.2%, и се стаква комулативно.
Видеоклип: Скоро

15. Volley

Описание: Позволява ти с лъка да изстрелваш вълна от стрели наведнъж.
Предмети: Лък
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0.41%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Изстрелваш 3 (+2/Level) стрели наведнъж, но внасят -33% по-малко щета и могат да внесат максимална щета, равна на нормален лък с Power 3.
Допълнителна Информация: Ако се биеш срещу повече от един, много по-добре ще бъде да им внасяш щета с този енчант, също така имаш по-голяма вероятност да уцелваш бегълците с тази вълна от стрели.
Видеоклип: Скоро

16. Piercing

Описание: Стрелите ти Игнорирват процент всякакви защити от броните на противника без Resistance.
Предмети: Лък
Максимален Level на омагьосване: 2
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 12,5% (+12,5%/Level)
Допълнителна Информация: Перфектният енчант срещу яко бронирани противници. Тази допълнителна щета не се внася към бронята му, само към живота.
Видеоклип: Скоро

17. Bombardment

Описание: Стрелите ти, които са уцелили противник му прозовават 3 динамита над него след 2 секунди, набивайки допълнителна щета.
Предмети: Лък
Максимален Level на омагьосване: 1
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Няма
Допълнителна Информация: Тези динамити отблъскват с 3 пъти повече от нормалното, правейки ги много по-опасен енчанта.
Видеоклип: Скоро

18. Void Fire

Описание: Увеличава щетата на Огения Аспект върху оръжието ти.
Предмети: Оръжие
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0,11%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 1 (+1/Level) бонус щета на огнения аспект.
Допълнителна Информация: Най-добрият приятел на Огнения Аспект. Предметите само с този енчант без огненият аспект е напълно безполезен.
Видеоклип: Скоро

19. Shuffle

Описание: Разменяте си местата с мишената, която уцели.
Предмети: Лък
Максимален Level на омагьосване: 1
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0%
Най-много употребяван: за забава или в бойни ситуации
Формула на ефекта: Няма
Допълнителна Информация: Добър енчант за объркване на противника. Ако си в неудобна ситуация можеш просто да си размениш мястото с най-близките мишени. Енчанта работи само срещу играчи.
Видеоклип: Скоро

20. Firework

Описание: Изстрелената стрела от теб магически призовава фойерверки.
Предмети: Лък
Максимален Level на омагьосване: 2
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0%
Най-много употребяван: за забава
Формула на ефекта: Призовава 1 (+1/Level) фойерверка/и на всяка секунда. 1 стрела призовава най-много 6 (+6/Level) фойерверки за 6 секунди.
Допълнителна Информация: Използва се за празнуване основно и се взима най-често в празнични дни.
Видеоклип: Скоро

21. Lightning

Описание: Всеки успешен прицел с Лъка има шанс да пусне гръмотевица върху противника, набивайки бонус щета.
Предмети: Лък
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0,26%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 6% (+6%/Level) 
Допълнителна Информация: Гръмотевиците набиват по 4 щета (2 сърца).
Видеоклип: Скоро

22. Molten

Описание: Всеки, който те удари се самозапалва за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 4.12%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: 3 (+3/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Няма допълнителна Информация.
Видеоклип: Скоро

23. Enlighted

Описание: Всеки, който те удари ще получиш Regeneration за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 3.12%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Regeneration I (+1/Level) за 2 (+2/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Енчанта е много полезен когато играеш без легове.
Видеоклип: Скоро

24. Hardened

Описание: Всеки, който те удари ще получи Слабост за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2.12%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Weakness I (+1/Level) за 1,5 (+1,5/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Отличен Енчант срещу всякакви заплахи, намалявайки щетата им ги кара по-трудно да те убият и да ти счупат бронята.
Видеоклип: Скоро

25. Poisoned

Описание: Всеки, който те удари ще получи отрова за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2.22%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Poison II (+1/Level) за 1,25 (+1,25/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Няма допълнителна Информация.
Видеоклип: Скоро

26. Frozen

Описание: Всеки, който те удари ще получи бавност за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0.92%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Slowness I (+1/Level) за 0,75 (+0,75/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Няма допълнителна Информация.
Видеоклип: Скоро

27. Revulsion

Описание: Всеки, който те удари ще получи гадене за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2.09%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Nausea за 2 (+2/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Няма допълнителна Информация.
Видеоклип: Скоро

28. Obsidianshield

Описание: Добавя ти перманентна Огнена Защита.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 3
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1%
Най-много употребяван: във всякакви ситуации
Формула на ефекта: Fire Resistance 1 (+1/Level)
Допълнителна Информация: Всеки Level на Огнената Защита кара по-бързо огъня да изчезва от теб.
Видеоклип: Скоро

29. Self Destruct

Описание: Когато умреш с този енчант, ти ще експлодираш след 2 секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Призовава 3 (+3/Level) динамита след твоята смърт.
Допълнителна Информация:  Динамитите взривяват и предмети, така че ако не се вземат до 2 секунди, те ще бъдат изпратени.
Видеоклип: Скоро

30. Cursed

Описание: Всеки, който те удари ще получи Wither за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 2.12%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Wither I (+1/Level) за 2 (+2/Level) секунди.
Допълнителна Информация: Няма допълнителна Информация.
Видеоклип: Скоро

31. Endershift

Описание: Когато останеш на 30% живот (3 ♥), ти ще получиш Скорост и много ♥ за няколко секунди.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 2
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0.45%
Най-много употребяван: в бойни ситуации
Формула на ефекта: Получаваш Скорост 5 (+1/Level) и 10 ♥ (+2/Level) за 10 секунди. Cooldown: 2 минути
Допълнителна Информация:  Най-добрият енчант за отбрана и отстъпление.
Видеоклип: Скоро

32. Gears

Описание: Увеличава ти се скоростта на ходене и спринт.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 5
Шанс да се падне от Enchanting Table: 0.96%
Най-много употребяван: в jump-ове и бойни ситуации
Формула на ефекта: 20% (+20%/Level)
Допълнителна Информация: Не се стаква с други отвари за скорост, както и други брони със същия енчант.
Видеоклип: Скоро

33. Springs

Описание: Увеличава ти се силата на скока, позволявайки ти по-лесно да преминаваш препядствия.
Предмети: Броня
Максимален Level на омагьосване: 4
Шанс да се падне от Enchanting Table: 1.12%
Най-много употребяван: в jump-ове
Формула на ефекта: Скачаш с 0,5m (+0,5m/Level) блока по-нагоре
Допълнителна Информация: Не се стаква с други отвари за силен скок, както и други брони със същия енчант.
Видеоклип: Скоро

34. Stomp

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg