Събития (Events)

Всеки ден от 21:00 часа са евентите. Те ще бъдат открити на:
/warp event                                       /warp cosmicjump
/warp jump                                        /warp cosmicjump2
/warp jump2                                      /warp cosmicjump3
/warp labirint                                     /warp cosmicjumpbonus
/warp jumpbonus                              /warp lavaparkour
/warp parkour                                   /warp lavaparkour2
/warp parkour2                                 /warp lavaparkour3
/warp parkour3                                 /warp lavajumpbonus
/warp parkourbonus                         /warp mine
/warp skyjump                                  /warp treasure
/warp skyjump2                                /warp color
/warp skyjump3                                /warp bunnyhop
/warp skyjumpbonus                        /warp bunnyhop2
/warp jungleparkour                         /warp leaves
/warp snake                                     /warp leaves2
/warp sprint                                      /warp kino
/warp sprint2                                    /warp worldboss
/warp sprint3                                    /warp oldleaves
/warp sprintchallenge                       /warp clanwar
                       
Всяка Събота евентите са Мега, което значи, че са с по-големи награди и има специални Евенти като KitPvP.

-KitPvP евента се състои в мини-играта KitPvP и там се призовават всички играчи когато настъпи времето. Те имат малко време да скочат в бойното поле заедно с още много други бойци, докато портите не се затворят. Последният останал играч на бойното поле е победител и бива награден с Ранк PvPMaster и още други награди.
Събития
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg