Понижаване на Ранг

Когато нарушите някое правило с присъда Jail за 1 ден или повече, вашият ранг бива понижен (ако е платен) на този, който е преди него по скалата на ранговете и ви се намалява репутацията (Honor).
Ако ранга ви е Free (Спечелен) и нарушите правило, вие бивате свален автоматично на [Criminal]
Това е скалата от най-ниският към най-високият ранг в сървъра:
Criminal < Beta/Member/PvPMaster < VIP < Legend < Wargod < Omnigod

Последствия:
-Губите следните Команди и привилегий когато сте понижен на Criminal Rank:
  • /hat 
  • /spawner 
  • /pv 2
  • /cape
  • /daily
  • /kit member
  • Правото да заявявате кандидатура за Staff (/apply)
  • Правото да печелите пари, след като сте убили чудовище
  • -1 Honor Point


Примерни Ситуаций:

Ситуация 1:
>Вие сте с [Member] ранг
>Нарушавате правило, което ви води до 1 ден или повече Jail
>Губите си привилегийте на този ранг и бивате поставен на най-ниският в сървъра, който е [Criminal].
>След като сте освободен от затвора с [Criminal] рангът, вие решавате да си вземете [VIP] ранг от случайно място (или сте си го закупили с СМС)
>Супер, отървахте се от най-ниският ранг като станахте [VIP].
>Изведнъж пак сте нарушили правило, което води до 1 ден или повече Jail
>Губите се привилегийте на [VIP] рангът и бивате поставен на този ранг, който е преди него (Member, Beta или PvPMaster)

Ситуация 2:
>Вие сте с [Beta] ранг
>Нарушавате правило, което ви води до 1 ден или повече Jail
>Губите си привилегийте на този ранг и бивате поставен на най-ниският в сървъра, който е [Criminal].
>След като сте освободен от затвора с [Criminal] рангът, вие решавате да си вземете [VIP] ранг от случайно място (или сте си го закупили с СМС)
>Супер, отървахте се от най-ниският ранг като станахте [VIP].
>Изведнъж пак сте нарушили правило, което води до 1 ден или повече Jail
>Губите се привилегийте на [VIP] рангът и бивате поставен на този ранг, който е преди него (Member, Beta или PvPMaster)
>Тъй като сте били Бета ранг и ви е перманентен от тази скала, вие бивате понижен на него

Ситуация 3:
>Вие сте с [Criminal] ранг
>Нарушавате правило, което ви води до 1 ден или повече Jail
>Пак си оставате с [Criminal] ранг

Ситуация 4:
>Вие сте с платен [Wargod] ранг и ви остават 3 дни до изтичането му.
>Нарушавате правило, което ви води до 1 ден или повече Jail
>Губите се привилегийте на [Wargod] рангът и бивате поставен на този ранг, който е преди него (Legend)
>След като сте поставен на този ранг, времетраенето му остава на същото, което ти е останало от предишният ранг (3 дни)
>Отново нарушавате правило, което ви води до 1 ден или повече Jail
>Губите се привилегийте на [Legend] рангът и бивате поставен на този ранг, който е преди него (VIP)
>След като сте поставен на този ранг, времетраенето му остава на същото, което ти е останало от предишният ранг.
>И т.н.

[Youtuber] рангът работи по-различно:
При нарушение на правило, което води до 1 ден или повече Jail му се дава предупреждение
При 3 предупреждения му се маха рангът и бива понижен на [Member]
След понижаване, специфичният играч няма право да се позиционира за [Youtuber] повече.

Очаквайте промени по тази система за понижаване!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg